SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Välkommen till Svensk Lungmedicinsk Förening

Kalendarium

Nyheter

  • SLMFs styrelse utlyser härmed stolt ”SLMFs Lungmedicinska Forskningsanslag 2017”.
    Sista ansökningsdag är 2017-09-30.

    För mer detaljerad information, var god och läs här.

  • Allmänt
    Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion i oktober 2014, alla enheter som arbetar med patienter med idiopatisk lungfibros är välkomna att delta. 
    Med lungfibrosregistret...

Hur blir jag medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.

Ansök om medlemskap


Kom ihåg att meddela SLMFs medlemsansvarige om din mailadress eller personuppgifter skall ändras.

SLMF har ett bankgiro-konto för alla ekonomiska handlingar, BG 267-8886.