SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2012

120215. Remiss från SBU om förslag på terapiområden/metoder som SBU bör granska.
Svar: SLMF ber SBU granska terapier för sjukdomen KOL. 

120215. Remiss föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarens specialisttjänstgöring, Dnr 5.1-42315/2011 för yttrande.
Svar: SLMF ser positivt på förslaget.

120502. Remiss översyn av läkarnas specialistindelning, från SoS.
Svar, se bilaga (1).

120530. Remiss ”Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar inför kommande ALF-förhandlingar”, från Kjell Asplund.
Svar, se bilaga (2).

 

121107. Läkarförbundets rapport Remiss med detsamma.
Svar, se bilaga.