SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2013

2013. Om att etisk prövning av forskningsprojekt är olika i landet.
Svar, se bilaga

2013. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) ansöker om att bilda en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS).
Svar: Svensk lungmedicinsk förening (SLMF) har inget emot att SVM bildar sektion inom SLS.

2013. Från myndigheternas samverkansgrupp (MSG): Kartläggning av behov av nationella kunskapskrav. Se bilaga.