Svenska Lungcancerkongressen 2019

Boka in i almanackan …
Svenska Lungcancerkongressen 2019
9–10 maj 2019 • Wisby Strand, Visby

Läs mer här

Inloggning på hemsidan

Om du redan är medlem i SLMF och vill registrera dig på hemsidan.

För att logga in för första gången på Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) nya webbplats (eller om du behöver ett nytt lösenord) behöver du hämta ett lösenord här. ”Bli medlem->Begär nytt lösenord”. Ditt användarnamn är din epostadress.

OBS! Om du får upp ett felmeddelande som säger att din e-postadress inte finns registrerad kan det till exempel bero på att vi saknar eller har en gammal e-postadress till dig i vårt medlemsregister. Meddela i så fall SLMFs medlemsansvariga med mailadress kassor@slmf.se för att uppdatera din e-postadress i vårt medlemsregister.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.

Svenska Lungmedicinsk Förening (organisationsnummer 802010-1831), ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, tidningsdistribution och nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser. Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem.

Om du vill uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter i registret kan du kontakta föreningen genom att mejla till kassor@slmf.se.

SESAR riktlinjer för sömnapnéutredning

Bästa medlemmar i SLMF
Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné. Enligt information från sömnapnéregistret SESAR bedrivs apnéutredning på olika sätt i landet och det finns ett behov av nationell samordning. Under 2016 sammankallade SESAR ett nätverk av experter utsedda av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS), Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF), Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) och Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF). Även kvalitetsregistret Swedevox var representerat.

Det bifogade dokumentet innehåller riktlinjer för sömnapnéutredning hos vuxna. SESAR kommer att följa upp implementeringen av dessa riktlinjer framöver. En uppdatering är planerad om cirka 2 år.
Vi hoppas att Ni finner dessa riktlinjer användbara i era verksamheter. Vi tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter.

Bästa hälsningar
Jan Hedner, registerhållare SESAR
Ludger Grote, styrgruppsmedlem SESAR
Som representanter för riktlinjens arbetsgrupp

Vårdprogram Sarkoidos uppdaterat 2018

Det nationella vårdprogrammet om Sarkoidos har uppdaterats och publicerats nu i januari 2018.