SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Bildarkiv


SLMFs styrelse i Fjällbacka 2015. Övre raden fr. v. Ragnberth Helleday, Stéphanie Mindus, Lena Olsson, Lennart Nilholm.
Undre raden fr. v. Helena Engström, Hanan Tanash, Inger Dahlén, Valentyna Yasinska, Anders Blomberg.
(Fattas på bilden gör Nikolaos Lazarinis och Ola Attman.)

Styrelsen 2013

 


Styrelsen 2012