SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Adjungerad ledamot med ansvar för internationella frågor

 

Huvuduppgiften är att vara svensk representant för lungsjukdomar i FERS (Forum of European Respiratory Society) och svensk ledamot i lungsjukdomar i UEMS (European Union of Medical Specialists/Union Européenne des Médecins Spécialistes). Arbetsgiften kan åligga en eller två personer (det skall finnas två svenska representanter i UEMS). För båda uppdragen krävs att vederbörande är specialist i lungsjukdomar, har intresse för internationell samverkan och utbildningsfrågor samt att vederbörande deltager i respektive årliga möten i samband med ERS-kongressen och vid behov ytterligare möten. 

FERS-ledamot 

 • Kontaktperson mellan SLMFS:s styrelse och FERS i vilket ingår att vederbörande
  – bör sitta med i utbildningskommittén
  – ska vara medlem i ERS
  – ska vara medlem i SLMF
  – deltar i SLMF:s styrelsemöten och rapportera från FERS-möten 

UEMS-ledamot 

 • Kontaktperson mellan SLMF:s styrelse och UEMS i vilket ingår att vederbörande
  – deltar vid årliga svenska möten vilka arrangeras av Svenska Läkarförbundet
  – ska vara medlem i SLMF
  – ska vara medlem i ERS
  – Sverige ska ha två EUMS-representanter i lungsjukdomar, varav en person är huvudansvarig och är adjungerad till styrelsen