SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Astma - Idrott - Doping

Ett aktuellt symposium arrangerat av Dopingkommissionens Medicinska Råd

För 50 år sedan var en stor del av sjukhusens vårdplatser upptagna av patienter med svåra astmaanfall. Idag är detta mycket ovanligt på grund av alla de nya mediciner som finns tillgängliga. De flesta patienter kan sköta sin medicinering själv hemma. Men – har de medicinska framstegen lett till missbruk inom idrotten? Det skall detta symposium belysa genom att Skandinaviens främsta experter förklarar vad som händer, vad man vet och vad man inte vet.

Läs mer här