SLMFs forskningsanslag

Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige, och i detta arbete inkluderas även samarbeten med läkemedelsindustrin.

Förutsättningar och arbetssätt (stadgar) för bedömningskommittén för SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag

SLMF utlyser ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige. Den totala anslaget uppgår 2017 till 500 000 SEK.
Läs mer här

Sammanställning pristagare

Tillkännagivande forskningsanslag 2014

Tillkännagivande forskningsanslag 2015

Tillkännagivande forskningsanslag 2016

Tillkännagivande forskningsanslag 2017

Tillkännagivande forskningsanslag 2018