SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Hur blir jag medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet. Associerad medlem kan de bli som ej är läkare men som har ett intresse för lungmedicin. Ansökan insändes till den medlemsansvarige i styrelsen. Medlemsavgiften är 500 kronor per år, detta inkluderar medlemsavgift för medlemskap i ERS, då medlemskap i SLMF per automatik då även innebär medlemskap i ERS.

När du ansöker om medlemskap godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter.
Du kan läsa mer om vår personuppgiftspolicy här!

Ansökan skall innehålla:

  • namn
  • personnummer
  • hemadress
  • arbetsplatsadress
  • e-postadress för distribution av medlemsinformation
  • årtal då läkarlegitimation erhölls
  • medlemskap i Läkarförbundet och/eller Läkarsällskapet, för registrering och avgiftsfakturering

Medlemsavgift för associerande medlemmar och läkare som inte är medlemmar i SLF, utan medlemmar i SLS, inbetalas till BG 267-8886.
OBS! Glöm inte ange namn och vilket år det gäller.