Posgraduatekurs om KOL och komorbiditeter i regi av SLMF

mar20-212019

Industrisponsrad kurs
Tid 20-21 mars 2019, Malmö
Ansvarig Hanan Tanash.