SK-kurs i immunterapi

apr20-222020

Kursen anordnas i Göteborg 20-22/4 2020 och anmälan sker via Socialstyrelsens kurskatalog.

Målgruppen är ST-läkare i onkologi, lungmedicin och gynonkologi. Kursen går av stapeln 20-22/4 2020 i Göteborg (kurslokal Nya varvet). Det finns 30 kursplatser.

Syftet med kursen är att ge en ökad förståelse i hur immunsystemet samspelar i utveckligen i cancer. Kursen ska också ge en fördjupad kunskap i hur immunterapi fungerar och konkret används i behandling av flera stora tumörgruppper som lungcancer, malignt melanam, kolorektal cancer samt mindre tumörgrupper som urinblåsecancer och njurcancer. Under kursen kommer vi även diskutera hur immunterapi kan kombineras med andra onkologiska behandlings om cytostatika och strålbehandling. Kursen berör även viktiga immunologiska biverkningar av immunterapi.