SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Kliniker sökes för enkätstudie

Delta i en kort studie om ett kliniskt patientfall (den tar 10-15 minuter att genomföra).
Du kommer få en patientbeskrivning först och därefter svara på några frågor om hur du skulle handlägga patienten.
Du kan vara med om du är legitimerad läkare och behandlar patienter med luftvägsbesvär och nedsatt fysisk kapacitet.

För att delta i studien gå in på denna länk: www.honsaar.com/case

För forskargruppen
Zainab Ahmadi
Doktorand, Lunds Universitet
zai.ahmd@gmail.com