Hur man arbetar med vårdprogrammet

Ladda hem artikel som PDF

Vårdprogrammet består av 4 delar

Huvudpunkter Ger en snabb översikt. Lästid ca 3 min.
Nivå 1 Ger basal information om KOL. Lästid ca 30 min.
Nivå 2 Ger en utförlig information om KOL. Lärobokslängd.
Nivå 3 Appendix del med arbetsunderlag mm.

Önskar du få en mycket snabb översikt om KOL.
Gå till Huvudpunkter. Lästid ca 3 min.

Önskar du få en litet fylligare beskrivning av KOL
Gå till Nivå 1. Du kan skriva ut hela nivå 1 om du önskar ( gå till Utskrift ).
Lästid ca 30 min.

Önskar du få ett visst område belyst
Gå till Nivå 1. Innehållsförteckningen där leder till rätt plats i Nivå 1. Från Nivå 1 hänvisas ofta vidare till Nivå 2 för den som önskar detaljerad information.

Finner du inte vad du är intresserad av kan du gå till Nivå 3. Vissa ämnen finns bara beskrivna i Nivå 3 t.ex. Organisation av KOL vård, Kvalitetsindikatorer mm.

Önskar du en lathund
Vårdprogrammet innehåller 3 lathundar
Lathund för primärvården
Lathund för omhändertagande av akut försämringsskov vid KOL
Lathund för slutenvård av KOL patienter

Lathundarna ger kortfattad information om omhändertagande vid KOL

Att hitta tillbaka till utgångspunkten.
Har du länkat dig till en viss plats i vårdprogrammet kan du komma till din utgångspunkt genom att använda bakåtfunktionen eller genom att klicka på symbolerna för Nivå 1, 2 eller 3. Du kan också gå till vårdprogrammets startsida.

Att söka
Sök på det du letar efter i sökrutan till vänster.

Att skriva ut
Vissa sidor av vårdprogrammet (t ex denna sida) är försedda med en skrivarsymbol längst upp till höger. Dessa sidor kan du skriva ut genom att klicka på symbolen.

Vårdprogrammets Nivå 1 – 3 finns som PDF dokument. De kan skrivas ut genom att man klickar på menyvalet utskrift. När du klickar här dyker en innehållsförteckning upp. Välj här vad du vill skriva ut. Önskar du skriva ut ett kortare avsnitt än vad som valts i förväg kan du göra det genom att klicka på det aktuella avsnittet och leta upp de sidor som du vill skriva ut. De sidnummer som skall anges vid utskrift finner du genom att klicka och dra i fönsterhissen till höger (scrollbar). Det finns även en liten ruta längst ner som anger vilken sida man befinner sig på samt hur många sidor det är totalt i dokumentet.