Diagnostik och behandling av respiratorisk insufficiens

Ladda hem artikel som PDF

9.1 Definition
Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) är oförmåga att upprätthålla normala blodgaser. I praktiken föreligger respiratorisk insufficiens vid KOL vid PaO2 < 8 kPa.

Kronisk respiratorisk insufficiens är respiratorisk insufficiens i vila dagtid trots optimal behandling när patienten befinner sig i stabilt tillstånd.

9.2 Förlopp, prognos
Risken för KOL-patienter att utveckla hypoxi är större ju svårare sjukdomen är mätt som FEV1-sänkning. Ofta uppkommer hypoxi i samband med en akut exacerbation, och då är hypoxin vanligen övergående efter behandling av exacerbationen. Förbättringen av PaO2 kan ta upp mot tre månader efter exacerbationen. I andra fall utvecklas kronisk hypoxi successivt utan någon exacerbation.

Patienter med svår KOL och svår kronisk hypoxi (PaO2 < 7,4 kPa) har utan kontinuerlig långtidsbehandling med oxygen (LTOT) en treårsöverlevnad på ca 33 %. Med LTOT får man en fördubbling av överlevnaden för denna patientgrupp. (Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)- ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2009; 20:2). Indikation för LTOT föreligger också för patienter med PaO2 i intervallet 7,4-7,8 kPa vid tecken på hjärtpåverkan eller polycytemi, EVF > 54 %.

9.3 Hitta kronisk respiratorisk insufficiens
Blodgas eller oximetri görs vid FEV1 < 40 % av förväntat normalvärde. Screening med oximetri i vila avslöjar hypoxi men är mindre känslig än blodgasbestämning. KOL-patienter med SO2 <92 % remitteras för blodgasbestämning.

  • Kronisk respiratorisk insufficiens hos KOL-patient föreligger vid PaO2 < 8 kPa i vila trots stabilt tillstånd och optimal behandling.
  • Kronisk koldioxidretention (PaCO2 > 6,5 kPa) utvecklas hos vissa KOL-patienter när sjukdomen blivit tillräckligt avancerad, typiskt vid FEV1 kring 25 % av predikterat.
  • Hypoxi utvecklad vid exacerbation kan förbättras upp till tre månader efter exacerbationen. LTOT ger fördubblad överlevnad hos KOL-patienter med svår kronisk hypoxi (PaO2 < 7,4 kPa). Indikation för LTOT föreligger också för patienter med PaO2 i intervallet 7,4-7,8 kPa vid tecken på hjärtpåverkan eller polycytemi, EVF > 54 %.
  • Gör blodgas eller oximetri vid FEV1 mindre än 40 % av förväntat normalvärde och gör blodgasbestämning vid SO2 ≤ 92 %.

För ytterligare information se Nivå 2 punkt 8