Kirurgisk intervention vid KOL

Ladda hem artikel som PDF

Volymreducerande kirurgi innebär ett ingrepp där emfysematisk lungvävnad bortopereras med avsikt att förhöja patienternas prestationsförmåga och livskvalitet. Genomförda studier antyder god subjektiv och objektiv förbättring (SBU 3, evidensen har stärkts genom senare publicerade studier). Ökad lungelasticitet, bättre venöst återflöde och bättre utgångsläge för andningsmuskulaturen kan vara förklaring till den gynnsamma effekten. Effekten är övergående och avtar efter något år. Ingreppet är förbundet med viss mortalitet (SBU 1).

Hos yngre patienter med avancerad KOL med bevarade organfunktioner i övrigt kan ställningstagande till transplantation bli aktuellt. Framför allt har patienter med alfa1-antitrypsinbrist transplanterats.

  • Överväg volymreducerande kirurgi vid avnacerat emfysem
  • Överväg transplantation vid avancerad KOL med välbevarade organfunktioner i övrigt.

För ytterligare information se Nivå 2 punkt 9