Kontakt med patientföreningen

Ladda hem artikel som PDF

Patienter med KOL har nytta och glädje av att träffa andra i samma situation för att delta i rehabiliteringsaktiviteter och sociala sammankomster. Hjärt- och Lungsjukas lokalförening på orten har gruppverksamhet som är anpassad för lungsjuka. Erfarenheten visar att de patienter som deltar i föreningens aktiviteter påverkar sin sjukdom i positiv riktning, blir mer socialt utåtriktade och behöver inte belasta sjukvården lika ofta på grund av oro, enkla frågor eller lindriga symtom. Närstående är också välkomna att delta i verksamheten.

En grundläggande förutsättning för att KOL-patienterna ska fortsätta med gruppverksamhet i lokalföreningens regi är att det finns ett fungerande samarbete mellan föreningen och sjukvården. Att bjuda in lokalföreningen till ett möte på sjukhuset är ett bra sätt att påbörja samarbetet.

Nästa steg är att sjukvårdspersonalen aktivt informerar patienterna om betydelsen av att de fortsätter i föreningens regi med motionsgymnastik eller studiegrupper eller annat de har behov av. Personalens inställning och möjlighet att påverka patienterna, har stor betydelse. ”Nu när du är klar hos oss kan du vända dig till i Hjärt- och Lungsjukas lokalförening, ring dem eller kontakta dem via deras hemsida.” Personalen bör dela ut föreningens informationskuvert som erhålls kostnadsfritt genom lokalföreningen. Kontaktuppgifter till lokal- och länsföreningarna finns på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds hemsida www.hjart-lung.se. E-postadressen är info@hjart-lung.se

Hjärt- och Lungsjukas lokalföreningar har en omfattande gruppverksamhet för de som är hjärt- och lungsjuka och deras närstående. (Se Nivå 3 kapitel 12 Patientföreningen i eftervården punkt 3). Ledarna har ofta egna erfarenheter av lungsjukdom och har gått en ledarutbildning i förbundets regi. Studiematerialen har utformats i samverkan med sjukvårdens representanter och är anpassade till målgruppen.

  • Informera om patientföreningarna och deras aktiviteter

För ytterligare information se nivå 3 kapitel 12 Patientföreningen i eftervården