Multidisciplinär KOL-rehabilitering

Ladda hem artikel som PDF

Med multidisciplinär rehabilitering vid KOL avses den process som har som målsättning att genom samlade insatser från olika kompetensområden förbättra eller vidmakthålla livskvalitet och den psykiska, sociala och fysiska funktionsförmågan. Medlen för att nå dessa mål är:

undervisning
fysisk träning
andningsteknikträning
kostrådgivning
farmakologisk optimering
arbetsterapi och hjälpmedelsutprovning
psykosocialt stöd och rådgivning

Multidisciplinär rehabilitering bör erbjudas alla patienter som har en sänkt livskvalitet och/eller sänkt fysisk kapacitet. Både patienter i en stabil fas av sjukdomen och patienter som nyligen haft en exacerbation bör erbjudas rehabilitering. Se vidare under:

Behandling av tobaksberoende Nivå 1 punkt 7.1
Patientutbildning Nivå 1 punkt 7.5
Sjukgymnastiska åtgärder Nivå 1 punkt 7.6
Viktkontroll – koståtgärder Nivå 1 punkt 7.8
Underhållsmedicinering Nivå 1 punkt 7.2
Arbetsterapi Nivå 1 punkt 7.7
Psykosocial rådgivning Nivå 1 punkt 7.9
Multidisciplinär rehabilitering vid KOL Nivå 2 punkt 7.10

  • Överväg multidisciplinär rehabilitering hos patienter med multipla behov