Sponsorer

Ladda hem artikel som PDF

Vårdprogrammet har erhållit generöst ekonomiskt stöd från Hjärt LungfondenHjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Svensk Lungmedicinsk Förening.

Besök gärna dessa organisationers hemsidor som du når genom att klicka på deras dekaler på vårdprogrammets startsida.

Arbetet med vårdprogrammet har skett utan bidrag från kommersiella intressenter.