SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Kurs i klinisk lungfysiologi

För första gången hålls kursen Klinisk lungfysiologi på Karolinska Institutet.
Kursen är på 7,5 hp (kvartsfart) och hålls på avancerad nivå (dvs. du behöver vara läkare, sjuksköterska, BMA eller ha motsvarande grundutbildning). Vi kommer att behandla de lungfysiologiska undersökningar som används inom rutinsjukvården samt några av de forskningsmetoder som håller på att utvecklas till rutin.

Kursstart 15 januari 2018.
OBS: Sista anmälningsdag är den 16:e oktober 2017.

Läs mer här (pdf)