SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Kurs i lunginfektioner med inriktning på tbc, immunbrist och CF

ST-kurs i regi av SLMF
13-16 november, 2017, Göteborg
Ansvarig: Margaretha Smith, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Inbjudan och anmälan