Lungfibrosregistret

Allmänt

Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion i oktober 2014, alla enheter som arbetar med patienter med idiopatisk lungfibros är välkomna att delta.
Med lungfibrosregistret som plattform får vi kunskap om hur många patienter med idiopatisk lungfibros det finns i Sverige, på vilket sätt de drabbas, vilken vård de erhåller och vilken prognos de har. Registret utgår från det aktuella vårdprogrammet (2012) och kommer även att visa hur vissa läkemedel används samt vilken nytta dessa och andra behandlingar skapar för patienten. Även patienternas livskvalitet utvärderas genom sjukdomsspecifikt frågeformulär.

Aktuellt

Kontakt

Registerkoordinator Lisa Carlson
Tel: 0737 12 15 97
e-post: lisa.carlson@sll.se
Vid intresse av att delta i registret eller andra frågor, kontakta koordinatorn.