SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Ledamot med utbildningsansvar

Detaljerade uppgifter för utbildningsansvarig rör nedanstående punkter:

  • Specialistexamen.
  • SK-kurser.
  • Ansvarig för utarbetande och uppdatering av målbeskrivning och rekommendationer (utbildningsbok).
  • Utverka i samråd med styrelsen policydokument och driva frågan gällande vidareutbildning för färdiga specialister.
  • Avseende utbildningsfrågor ha kontakt med socialstyrelsen.
  • Att tillsammans med internationell ledamot verka för att svensk specialiseringstjänstgöring inom lungsjukdomar jämfört med internationella krav är av god kvalitet. 
  • Medverka i SPUR-verksamheten exempelvis som inspektör.
  • Skriva om aktuella utbildningsfrågor i ”Lung- och Allergi Forum”.