SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Lungfibrosregistret

Allmänt
Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion i oktober 2014, alla enheter som arbetar med patienter med idiopatisk lungfibros är välkomna att delta.
Med lungfibrosregistret som plattform får vi kunskap om hur många patienter med idiopatisk lungfibros det finns i Sverige, på vilket sätt de drabbas, vilken vård de erhåller och vilken prognos de har. Registret utgår från det aktuella vårdprogrammet (2012) och kommer även att visa hur vissa läkemedel används samt vilken nytta dessa och andra behandlingar skapar för patienten. Även patienternas livskvalitet utvärderas genom sjukdomsspecifikt frågeformulär.

Årsrapport 2015
Årsrapport 2016

Aktuellt

Kontakt
Registerkoordinator Lisa Carlson
Tel: 0737 12 15 97
e-post: lisa.carlson@sll.se
Vid intresse av att delta i registret eller andra frågor, kontakta koordinatorn.