SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Lungfibrosregistret inbjuder till registerdag fredag 16 oktober 2015

Plats:Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Lokal meddelas senare
16 oktober 2015 kl 10.00-16.00
Läs mer här! 

Pdf_till_artikel: