SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Medlemmar i Vetenskapliga kommittén

Christer Janson
Christer Janson
, Uppsala
(VKs ordförande), Universitetsrepresentant

profile
Lennart Persson, Linköping
VKs sekreterare, Universitetsrepresentant
 

Ludger Grote
Ludger Grote
, Göteborg
SLMFs vetenskapliga sekreterare

 Anders Blomberg
Anders Blomberg, Umeå
Tillförordnad ordförande, Universitetsrepresentant
profile
Eva Brandén, Gävle
Representant för de mindre sjukhusen
Magnus Sköld
Magnus Sköld, Stockholm
Universitetsrepresentant
Anders Lindén
Anders Lindén, Stockholm
Universitetsrepresentant
Josefin Sund
Josefin Sundh, Örebro
Universitetsrepresentant
Ann-Ekberg Jansson
Ann Ekberg-Jansson, Göteborg
Ansvarig för luftvägsregistret
Jan Hedner
Jan Hedner
, Göteborg
Universitetsrepresentant
Magnus Ekström
Magnus Ekström, Karlskrona
Representant för de mindre sjukhusen
profile
Leif Bjermer, Lund
Universitetsrepresentant
Miriam Ljunggren
Mirjam Ljunggren
, Uppsala
Doktorandrepresentant
profile
Kerstin Romberg

Adjungerad VK-medlem