SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Medlemskap ERS

In order to make all ERS membership benefits available to SLMF members, SLMF must disclose some of your personal data (name and e-mail address) to ERS for the sole purpose of creating a database of SLMF members, which will be used only under the terms of this agreement.

If you would like to take advantage of this unique offer, please send an email to: members@slmfcontract.org indicating in the subject of the e-mail “OPT IN SLMF-ERS”, providing your full name with the text “Please upgrade my existing membership to include membership of ERS.”

If you do not wish to take advantage of the membership agreement with ERS, either now or at any point, you can opt out by sending an email to members@slmfcontract.org indicating in the subject of the e-mail “OPT OUT SLMF-ERS”, providing your full name with the text “I do not wish to take advantage of the upgrade to my membership."