SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Ny avhandling "Smoking and human airway inflammatory cells"

Smoking and human airway inflammatory cells
Studies with focus on T cells in the development of COPD
Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i CMB föreläsningssal Fredagen den 8 maj 2015 kl 09.00 av Helena Forsslund, Civilingenjör i bioteknik.