SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Nya medlemmar 2017

Nya ordinarie medlemmar i SLMF 2017
Terezia Pincikova
Kalle Fredman
Ozren Kricka
Mikael Hasselgren
Alexandra Thornadtsson
Linnéa Qvist
Olga Pettersson
Inga Svensson
Marios Rossides
Marcus Svedberg
Rickard Lundgren
Malgorzata Natalia Przybyszewska

Nya associerade medlemmar i SLMF 2017
Henrik Johansson
Sara Rolandsson Enes
Sara Lundell
Jakob Löndahl
Malin Axelsson
Dycke Forslund Stiby
Cecilia Andersson.
Malin Tistad
Ewa-Lena Johansson
Per Larsson
Irma Mahmutovic Persson
Nisha Kurian
Karin von Wachenfeldt
Jenny Hallgren Martinsson
Maya Salomonsson