SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Nyheter

 • Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande...

 • Bästa medlemmar i SLMF
  Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné. Enligt information från sömnapnéregistret SESAR bedrivs...

 • Det nationella vårdprogrammet om Sarkoidos har uppdaterats och publicerats nu i januari 2018.

 • 5th European Update Congress in Pneumology
  15 - 16 Juni, 2018, Budapest, Ungern

  SLMF disponerar 4 fribiljetter till kongressen. 2 vanliga och 2 till deltagare som presenterar en e-...

 • Välkommen på grundkurs i Lungultraljud den 11 och 12 januari 2018
  Detta är en endagskurs som går både den 11 och 12 januari.
  Sista datum för anmälan är 10 december 2017

  ...

 • Vill du veta mer om Svår Astma?
  I så fall är du varmt välkommen till ett av våra möten i vår! Vi ägnar en kväll åt ämnet samtidigt som du får möjlighet att träffa likasinnade kollegor från...

 • För första gången hålls kursen Klinisk lungfysiologi på Karolinska Institutet.
  Kursen är på 7,5 hp (kvartsfart) och hålls på avancerad nivå (dvs. du behöver vara läkare,...

 • Dear colleagues

  As you may be aware, we are collaborating with the...

 • SLMFs styrelse utlyser härmed stolt ”SLMFs Lungmedicinska Forskningsanslag 2017”.
  Sista ansökningsdag är 2017-09-30.

  För mer detaljerad information,...

 • Allmänt
  Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion i oktober 2014, alla enheter som arbetar med patienter med...