Hur blir jag medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet. Associerad medlem kan de bli som ej är läkare men som har ett intresse för lungmedicin. Ansökan insändes till den medlemsansvarige i styrelse: kassor@slmf.se

Medlemsavgiften är 500 kronor per år. Detta inkluderar även medlemsavgift för medlemskap i ERS, då medlemskap i SLMF per automatik även innebär medlemskap i ERS.

Medlemsavgift för associerande medlemmar och läkare som inte är medlemmar i SLF, utan medlemmar i SLS, inbetalas till BG 267-8886. OBS! Glöm inte ange namn och vilket år det gäller.

När du ansöker om medlemskap godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter.

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret


Om du redan är medlem och vill logga in på hemsidan/uppdatera dina uppgifter

För att logga in för första gången på Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) nya webbplats (eller om du behöver ett nytt lösenord) behöver du hämta ett lösenord här. ”Bli medlem->Begär nytt lösenord”. Ditt användarnamn är din epostadress.

OBS! Om du får upp ett felmeddelande som säger att din e-postadress inte finns registrerad kan det till exempel bero på att vi saknar eller har en gammal e-postadress till dig i vårt medlemsregister. Meddela i så fall SLMFs medlemsansvariga med mailadress kassor@slmf.se för att uppdatera din e-postadress i vårt medlemsregister.