Styrelsen

Klicka på titel för mer information ang. respektive styrelsepost.

Ordförande

Stefan Barath
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund
Tel: 046-171565

ordforande@slmf.se
Avgående ordförande

Ragnberth Helleday
Lung- och allergisektionen
Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus (NUS)
901 85 Umeå
Tel: 090-785 3335

avg-ordforande@slmf.se
Vice ordförande

Hanan Tanash
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Malmö
Tel: 040-33 21 80

vice-ordforande@slmf.se
Facklig sekreterare

Helena Engström
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00

facklig-sekr@slmf.se
Vetenskaplig sekreterare

Ludger Grote
Lungkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00

vetenskaplig-sekr@slmf.se
Kassör/medlemsansvarig

Olga Pettersson
Danderyds Sjukhus

kassor@slmf.se
Ledamot, redaktör

Martin Wallberg
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus - Lund

redaktor@slmf.se
Ledamot, webredaktör

Fredrik Sundbom
Lung-och allergisektionen
Hjärt-lungsjukdomar och klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00

webmaster@slmf.se
Ledamot

Margaretha Smith
Lungmedicin och allergologi
Bruna Stråket 11B
SU/Sahlgrenska
413 45 GÖTEBORG
Tel: 031-342 10 00

utbildning@slmf.se
Yngre ledamot

Josefina Averheim
Medicinkliniken/lungsektionen
Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Brämhultsvägen 53
514 55 Borås
033-6161000

yngreledamot@slmf.se
Adjungerad ledamot

Stéphanie Mindus
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS,
internationnel frågor
Lung- och allergisjukdomar
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00

stephanie.mindus@akademiska.se


SLMFs styrelse 2018 – 2019 fr. v. Ludger Grote, Ragnberth Helleday, Fredrik Sundbom, Olga Pettersson, Helena Engström, Stefan Barath, Hanan Tanash, Martin Wallberg, Margaretha Smith, Josefina Averheim.
Saknas på bilden gör Stéphanie Mindus.