SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

SLMFs tobakspolicy

SLMF verkar för ett tobaksfritt samhälle genom att stödja förslag och åtgärder som avser

- förhindra att individer exponeras för tobaksrök 

- förbud eller begränsningar av tillsatser i tobaksprodukter

- kontroll av tobaksbruk, exempelvis genom ökad beskattning 

- tillförande av ökade resurser för tobakspreventivt arbete och tobaksavvänjning.

- stärka forskning om tobaksprevention och tobaksavvänjning

- att ej acceptera direkt eller indirekt stöd för tobaksindustrin i sin verksamhet

- ett totalt stopp för allt tobaksbruk år 2025