SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Tillkännagivande forskningsanslag

Under våren 2014 utlyste SLMF för första gången ett lungmedicinskt forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med god klinisk potential.
Till SLMFs glädje inkom 15 ansökningar inom skilda fält av den lungmedicinska forskningen.
Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
225 000 SEK till Professor Johan Grunewald: ”Patogenetiska mekanismer vid sarkoidos” och
225 000 SEK till Med Dr Magnus Ekström: ”Behandling av kronisk dyspné”

Läs hela tillkännagivandet här.