SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Yngre ledamot

  • Bistå utbildningsansvarig avseende dennes arbetsuppgifter, speciellt gällande aktuella ST-läkarfrågor.
  • Etablera, underhålla och utveckla kontaktnät med Sveriges ST-läkare inom lungmedicin. 
  • Aktualisera angelägna ST-läkarfrågor inom SLMF:s styrelse.
  • Föra uppdaterad förteckning över ST-läkare inom lungmedicin.
  • Ansvar för hemsidans rubrik ”ST-forum” avseende innehåll och uppdatering