• höstsymposium_2021

    SLMFs höstsymposium om KOL

    Läs mer här

  • docentskolan

    SLMFs Docentskola

    SLMF inbjuder för första gången till docentskola inom klinisk lungmedicinsk forskning. Målet med docentskolan är att ge fördjupad kunskap om den akademiska och pedagogiska meriteringen mot docentkompetens och att skapa ett nätverk av kliniska lungforskare i Sverige med samma mål. Läs mer här

Senaste nytt

Utlysning av två forskningsanslag

Nu utlyser SLMF två forskningsanslag, dels "SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2021" och dels "SLMFs forskningsanslag... Läs mer

Lungmedicinska föreläsningar – del 4: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi... Läs mer

Digitalt årsmöte SLMF

SLMFs årsmöte kommer att hållas digitalt, onsdag 5 maj kl. 14.00 - 15.00. Använd... Läs mer

Hur blir jag medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.

Medlemshanteringen administreras av Sveriges läkarförbund.

Ansök om medlemskap här

SLMF har ett bankgiro-konto för alla ekonomiska handlingar, BG 267-8886.