Annonser

SLMF Vetenskapligt Symposium Wien

SLMF Vetenskapligt Symposium Wien

SLMF och Mediahuset bjuder in till ett vetenskapligt symposium den 9:e september i samband med ERS-konferensen i Wien. Mötet riktar sig till sjukvårdspersonal på plats under konferensen och är kostnadsfritt tack vare våra sponsorer.

Annonser

Föreläsningar ondemand

Serie av Lungmedicinska föreläsningar

SLMF bjuder tillsammans med Mediahuset in till en serie av Lungmedicinska föreläsningar online. Läs mer om föreläsningsserien här.

Lung & Allergi Forum

Senaste e-versionerna av vår medlemstidning

Tidningen Lung & Allergi Forum distribueras till alla medlemmar i föreningen. SLMFs uppgift är bl.a att stödja och främja utbildning, vetenskap och kvalitet, vilket förmedlas mycket väl i denna tidning.

Mer om Lung & allergi forum

Vill du bli medlem i Svensk Lungmedicinsk Förening?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.
Medlemshanteringen administreras av Sveriges Läkarförbund.

Annonser