• slk_tack_2020

    TACK!

    SLMF, SLIF och den lokala organisationskommittén i Umeå vill rikta ett speciellt tack till de företag som har haft möjlighet att stötta oss i samband med att Lungkongressen 2020 fått ställas in. Nu blickar vi fram mot SLK i Umeå 4-6 maj 2021!

Senaste nytt

Lungmedicinska föreläsningar online

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi... Läs mer

Anmälan öppen till ILD-kursen!

Anmälningsformulär

Utlysning av SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2020

SLMF utlyser därför för sjunde gången ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha... Läs mer

Hur blir jag medlem?

Medlemskap i föreningen är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet och andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.

Medlemshanteringen administreras av Sveriges läkarförbund.

Ansök om medlemskap här

SLMF har ett bankgiro-konto för alla ekonomiska handlingar, BG 267-8886.