Lungfibrosregistrets registerdag 13 oktober 2017

Allmänt

Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion i oktober 2014, alla enheter som arbetar med patienter med idiopatisk lungfibros är välkomna att delta.
Med lungfibrosregistret som plattform får vi kunskap om hur många patienter med idiopatisk lungfibros det finns i Sverige, på vilket sätt de drabbas, vilken vård de erhåller och vilken prognos de har. Registret utgår från det aktuella vårdprogrammet (2012) men kommer även att visa hur vissa läkemedel används samt vilken nytta dessa och andra behandlingar skapar för patienten. Även patienternas livskvalitet utvärderas genom sjukdomsspecifikt frågeformulär.

Aktuellt

Välkommen till Lungfibrosregistrets registerdag fredag 13 oktober 2017 kl 10.00-16.00 på Karolinska i Solna/Stockholm. Vi kommer bland annat att presentera data från registret, pågående forskningsprojekt samt nyheter rörande omhändertagande av IPF-patienter.
Anmäl dig till lisa.carlson@sll.se – Tel. 0737 12 15 97
Väl mött!

Lungfibrosregistrets årsrapport 2016 finns nu i elektronisk och tryckt form, kontakta Lisa Carlson för att beställa ett exemplar.
lisa.carlson@sll.se – Tel. 0737 12 15 97
Här kan du läsa årsrapporten (pdf som öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Registerkoordinator Lisa Carlson
Tel: 0737 12 15 97
e-post: lisa.carlson@sll.se
Vid intresse av att delta i registret eller andra frågor, kontakta koordinatorn.

Kategorier