Rekommendationer angående hemventilatorpatienter vid Covid-19 pandemi

Covid-19 pandemin utvecklas fort och ställer sjukvården inför stora utmaningar. Målet med detta dokument är att ge rekommendationer gällande behandling med hemventilator i samband med Covid-19 pandemin.

Läs/ladda ner dokumentet här (pdf)

Kategorier