SLMF: Särskilda rekommendationer vid Covid-19

Svensk Lungmedicinsk förening ställer sig bakom ett antal särskilda rekommendationer under den pågående Covid-19 pandemin. I enlighet med vårt uppdrag har vi fokuserat på rekommendationer för utredning och behandling av patienter med misstänkt respektive befarad lungsjukdom.

Rekommendationer angående lungmedicinska utredningar och hemventilatorpatienter finns redan. Ytterligare rekommendationer kommer att tillkomma. Länkar samlas under en särskild sektion under fliken Riktlinjer och vårdprogram i menyn här ovan.

Kategorier