Svenska Lungkongressen ställs in och årsmötet flyttas

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har nu meddelat restriktioner kring evenemang med fler än 50 deltagare på grund av den pågående spridningen av coronavirus.

Detta har medfört att flera regioner har skärpt sina restriktioner gällande resor till konferenser. Pga detta har SLMF, SLIF och den lokala organisationskommittén i Umeå valt att ställa in årets Lungkongress.
Efter en tids roligt planeringsarbete känns det jättetrist men just nu är hälsa och säkerhet högsta prioritet.

=== Vi välkomnar er istället till Umeå den 4-6 maj 2021. Boka in dessa datum redan nu! ===
Håll dig uppdaterad på www.lungkongressen.se

Tack för ert stöd och förståelse i denna situation.

Thomas Sandström, Anders Blomberg och Ragnberth Helleday

Organisationskommittén

Stefan Barath och Maria Olin

Ordföranden SLMF resp. SLIF

 

SLMF kommer således inte heller att ha något årsmöte den 6/5. Vi tror inte att det kommer att vara möjligt att hinna med ett fysiskt möte innan sommaren och hösten lär bli fulltecknad. Styrelsen har sett över ett flertal alternativ som t.ex. årsmöte digitalt, men kommit fram till att detta alternativ inte skulle fungera särskilt väl.

Styrelsen ber därför medlemmarna om synpunkter på att årsmötet kommer att läggas i samband med SLMF:s Höstsymposium i Stockholm den 6/10 (se kalendariet). Årsmötet kommer då att hållas efter symposiet och startas med tilltugg av något slag.

SLMF:s styrelse genom Stefan Barath

Kategorier