Lungmedicinska föreläsningar online

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet.

Ämnena på dessa möten kommer att variera från gång till gång, först ut är tema Svår Astma

Läs mer här

Kategorier