Lungmedicinska föreläsningar – del 4: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online. Det vetenskapliga programmet på detta och våra kommande möten i denna serie är framtaget av vår oberoende programgrupp och initiativet uppmuntras av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF).

Ämnena på dessa möten kommer att variera från gång till gång och du kan registrerar dig för mötet via nedan knapp. Temat för vårt fjärde möte är EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta och vi tar tacksamt emot tips och förslag på andra intressanta ämnen och föreläsare framöver! Maila gärna dessa förslag till oss på lungmedicinska@slmf.se.

Programgrupp: Magnus Ekström (Lund), Mirjam Ljunggren (Uppsala) & Magnus Kentson (Jönköping)

Anmäl dig här!

Kategorier