Forskningsanslag – förlängd ansökningstid

SLMF har beslutat att förlänga ansökningstiden för dessa båda forskningsanslag.

Nytt sista ansökningsdatum är 15 oktober 2021 för båda.

SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2021” och ”SLMFs forskningsanslag – Registerforskning som utgår från Luftvägsregistret 2021”.

Kategorier