Påminnelse om SLMFs 2 forskningsanslag

Den 9:e oktober är sista ansökningsdag för båda anslagen.

Läs mer om anslagen här:
SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2022
SLMFs anslag till registerforskning utifrån Luftvägsregistret

Kategorier