Extrainsatt kurs: Thoraxradiologi för ST-läkare

På grund av hög efterfrågan anordnas en extrakurs i Thoraxradiologi under våren 2023!
Datum: 8-11 maj 2023. Göteborg. Mer information och anmälan kommer snart i kalendern.

Kategorier