Välkommen till ST i lungsjukdomar!

Svensk Lungmedicinsk Förening lägger stor vikt på att främja utbildning av nya specialister inom lungmedicin och jobbar för en ST-utbildning av hög kvalité i hela landet.
Genom SLMF anordnas diverse utbildningsaktiviter för ST-läkare (ST-kurser, utbildningsdagar, specialistexamen osv). En av ledamöterna i SLMF:s styrelse är huvudansvarig för utbildningsfrågor och samordnar ovanstående aktiviteter.
Dessutom har SLMF utformat rekommendationer gällande specialisttjänstgöringen i lungsjukdomar, dessa går att hitta under ”ST dokument 2015” eller ”ST dokument 2021”, beroende på om man går ST enligt SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8.
Informationen om SLMF:s utbildningsaktiviteter uppdateras löpande och SLMF hoppas på att den är till hjälp för alla ST-läkare inom lungsjukdomar!

Återkommande ST-kurser