Nyheter: Nyheter

SLMF: Särskilda rekommendationer vid Covid-19

Svensk Lungmedicinsk förening ställer sig bakom ett antal särskilda rekommendationer under den pågående Covid-19 pandemin. I enlighet med vårt uppdrag har vi fokuserat på rekommendationer för utredning och behandling av patienter med misstänkt respektive befarad lungsjukdom. Rekommendationer angående lungmedicinska utredningar... Läs mer

Svenska Lungkongressen ställs in och årsmötet flyttas

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har nu meddelat restriktioner kring evenemang med fler än 50 deltagare på grund av den pågående spridningen av coronavirus. Detta har medfört att flera regioner har skärpt sina restriktioner gällande resor till konferenser. Pga detta har SLMF,... Läs mer

Rekommendationer angående hemventilatorpatienter vid Covid-19 pandemi

Covid-19 pandemin utvecklas fort och ställer sjukvården inför stora utmaningar. Målet med detta dokument är att ge rekommendationer gällande behandling med hemventilator i samband med Covid-19 pandemin. Läs/ladda ner dokumentet här (pdf)

14th Nordic Lung Cancer Symposium – inställt

Symposiet i Bergen 7-10 maj är inställt på grund av den rådande situationen med COVID-19 Information på extern hemsida: https://nlcs2020.com/

SK-kurs i immunterapi – inställd

Kursen i Göteborg 20-22 april är inställd och uppskjuten på grund av den rådande situationen med COVID-19. Nytt datum i höst meddelas senare.

SLUSG stiftelsen delar ut resestipendium till WCLC i Singapore 9-12 augusti 2020

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut ett stipendium motsvarande kostnad för resa och logi för deltagande i det internationella lungcancermötet i Singapore 9-12 augusti 2019. Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller nybliven specialist, prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG... Läs mer

Tillkännagivande forskningsanslag 2019

I somras utlystes för sjätte gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2019 till 500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis,... Läs mer

SK-kurs i immunterapi, anmälan senast 1/10!

Kursen anordnas i Göteborg 20-22/4 2020 och anmälan sker via Socialstyrelsens kurskatalog. Observera den korta anmälningstiden! Målgruppen är ST-läkare i onkologi, lungmedicin och gynonkologi. Kursen går av stapeln 20-22/4 2020 i Göteborg (kurslokal Nya varvet). Det finns 30 kursplatser. Syftet... Läs mer

Kunskapsprov i den gemensamma kunskapsbasen – anmälan öppen!

Den 15/11 är det dags för den första gemensamma skrivningen i ”common trunk” för de internmedicinska specialiteterna. Målgruppen är i första hand ST-läkare på år 2-4. Läs mer här och anmäl dig via din lokala studierektor eller verksamhetschef!

Reviderade: SLMFs rekommendationer gällande Specialiseringstjänstgöring i Lungsjukdomar

Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMF) rekommendationer gällande Specialiseringstjänstgöring i Lungsjukdomar har reviderats 2019-04-09. Rekommendationerna finns via denna länk

Kategorier