Nyheter: Nyheter

Ca en miljon kronor till allergiforskning!

Konsul Th C Berghs stiftelse delar 2022 ut anslag om sammanlagt ca en miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till företrädesvis yngre allergiforskare verksamma i Sverige. Ett särskilt anslag på ca 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat... Läs mer

Utbildningsdag för ST-läkare i Lungmedicin i Södra Sjukvårdsregionen

Lungsektionen i Lund, SUS, organiserar en utbildningsdag, i första hand för ST-läkare i Södra Regionen 26/11. Kursdagen är kostnadsfri då den sponsras. Anmälan till Ulrika Lindberg på ulrika.lindberg@skane.se , studierektor i Lund/Malmö senast 12/11. Deltagare från andra regioner är välkomna att delta... Läs mer

Anmälan öppen till kunskapsprovet i Gemensamma kunskapsbasen

12 november 2021 är det dags för kunskapsprovet i Gemensamma kunskapsbasen som Svensk Internmedicinsk Förening anordnar i samarbete med samtliga internmedicinska specialistföreningar. Provet är lämpligt för samtliga ST-läkare inom den internmedicinska familjen. Anmälan är öppen mellan 1/10-31/10  och sker via... Läs mer

Anmälan till specialistexamen 2022

Till blivande och nyblivna specialister i lungmedicin: välkommen med din anmälan till specialistexamen 2022! Sista anmälningsdag är 1 dec 2021. För mer information se  ”Specialistexamen” på hemsidan.

Forskningsanslag – förlängd ansökningstid

SLMF har beslutat att förlänga ansökningstiden för dessa båda forskningsanslag. Nytt sista ansökningsdatum är 15 oktober 2021 för båda. ”SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2021” och ”SLMFs forskningsanslag – Registerforskning som utgår från Luftvägsregistret 2021”.

Lungmedicinska föreläsningar – online

Välkomna tillbaka till höstens Lungmedicinska föreläsningar. Med start den 14 september 2021 och löpande 2:a tisdagen i månaden, bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online där Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) står för det vetenskapliga programmet. Du behöver... Läs mer

Svenska Lungcancermötet 2021 hålls digitalt

Svenska Lungcancermötet, 30 september – 1 oktober,  kommer i år att hållas digitalt. Mer info och anmälningsformulär kommer inom kort.

Lungmedicinska föreläsningar – del 4: EDAC – En underdiagnostiserad orsak till dyspné och hosta

Med start den 9 februari 2021 och löpande var fjärde tisdag därefter bjuder vi på Mediahuset in till en Lungmedicinsk föreläsning online. Det vetenskapliga programmet på detta och våra kommande möten i denna serie är framtaget av vår oberoende programgrupp och initiativet... Läs mer

Digitalt årsmöte SLMF

SLMFs årsmöte kommer att hållas digitalt, onsdag 5 maj kl. 14.00 – 15.00. Använd denna Zoom-länk om du endast ska delta i SLMFs Årsmöte: Länk Vid frågor, problem med inloggning etc Kontakta MKON: 040-258550, info@mkon.se

Smittskyddförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av Covid-19

Extern länk

Kategorier