Nyheter: Nyheter

Utlysning av SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2020

SLMF utlyser därför för sjunde gången ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige.... Läs mer

Vägledning vid återstart av utredning och behandling av sömnapné under fortsatt COVID-19 pandemi

COVID-19 pandemin har medfört stora förändringar i alla vårdprocesser och sömnapnévården har drabbats av en betydande nedstängning av verksamheter. Siffror från kvalitetsregistret SESAR under våren/sommar 2020 talar för en 70%-ig reduktion av utredning och behandlingsstart med CPAP eller apnébettskena i... Läs mer

SESAR: Årsrapport 2019

Den nionde årsrapporten från Svenska Sömnapnéregistret SESAR är nu klar och tillgänglig här (extern länk).

SLMF: Särskilda rekommendationer vid Covid-19

Svensk Lungmedicinsk förening ställer sig bakom ett antal särskilda rekommendationer under den pågående Covid-19 pandemin. I enlighet med vårt uppdrag har vi fokuserat på rekommendationer för utredning och behandling av patienter med misstänkt respektive befarad lungsjukdom. Rekommendationer angående lungmedicinska utredningar... Läs mer

Svenska Lungkongressen ställs in och årsmötet flyttas

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har nu meddelat restriktioner kring evenemang med fler än 50 deltagare på grund av den pågående spridningen av coronavirus. Detta har medfört att flera regioner har skärpt sina restriktioner gällande resor till konferenser. Pga detta har SLMF,... Läs mer

Rekommendationer angående hemventilatorpatienter vid Covid-19 pandemi

Covid-19 pandemin utvecklas fort och ställer sjukvården inför stora utmaningar. Målet med detta dokument är att ge rekommendationer gällande behandling med hemventilator i samband med Covid-19 pandemin. Läs/ladda ner dokumentet här (pdf)

14th Nordic Lung Cancer Symposium – inställt

Symposiet i Bergen 7-10 maj är inställt på grund av den rådande situationen med COVID-19 Information på extern hemsida: https://nlcs2020.com/

SK-kurs i immunterapi – inställd

Kursen i Göteborg 20-22 april är inställd och uppskjuten på grund av den rådande situationen med COVID-19. Nytt datum i höst meddelas senare.

SLUSG stiftelsen delar ut resestipendium till WCLC i Singapore 9-12 augusti 2020

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut ett stipendium motsvarande kostnad för resa och logi för deltagande i det internationella lungcancermötet i Singapore 9-12 augusti 2019. Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller nybliven specialist, prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG... Läs mer

Tillkännagivande forskningsanslag 2019

I somras utlystes för sjätte gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2019 till 500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis,... Läs mer

Kategorier