Kunskapsprov ”Common trunk”

Kunskapsprov "Common trunk"

Varje år i november anordnar SIM (Svensk Internmedicinsk Förening) ett webbaserat kunskapstest avseende den ”Gemensamma kunskapsbasen för blivande specialister inom den Internmedicinmedicinska familjen”. Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den invärtesmedicinska familjen. Målgruppen är ST-läkare på 2-4:e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen. Det är inte obligatorisk att delta i testet, men det kan vara värdefullt för att till exempel upptäcka kunskapsluckor och justera ST-läkarens utbildning utifrån det. Anmälan sker via lokal studierektor och för mer information se Svensk Internmedicinsk Förening