Kunskapsprov ”Common trunk”

Det webbaserade kunskapsprovet i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna anordnades för första gången i november 2019 och planeras åter till hösten 2020.

Anmälan kommer att aviseras i kalendariet. Anmälan av deltagare ska göras av studierektor eller ST-chef/verksamhetschef på respektive sjukhus efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektor eller ST-chef/verksamhetschef säkerställer genom anmälan att skrivningen kommer att genomföras med skrivningsvakt. Det går att anmäla upp till 5 deltagare per formulär, men självklart kan samma anmälare skicka in fler formulär.

Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi och diabetologi, gastroenterologi och hepatologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungsjukdomar och njurmedicin.

Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen på 2-4e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen.

Vi rekommenderar ingen särskild inläsningstid. Det finns inga instuderingsfrågor tillgängliga. Testet består av 90 st flervalsfrågor med 5 svarsalternativ inkl vet ej. 1p ges för rätt svar. Minus 0,33 poäng för fel svar och 0 p för “vet ej”. Testet utförs enskilt och utan hjälpmedel. Deltagande i kunskapstestet påverkar inte din ST-plan, utan ska ses som en merit.

Efter godkänt test erhålls i anslutning ett diplom i PDF-format som ska signeras av din studierektor på orten alt ST-chef eller verksamhetschef.