Docentskolan

Utlysning av SLMFs docentskola

Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige och lyfta fram akademisk utveckling och kunskap.

SLMF inbjuder därför för första gången till docentskola inom klinisk lungmedicinsk forskning. Målet med docentskolan är att ge fördjupad kunskap om den akademiska och pedagogiska meriteringen mot docentkompetens och att skapa ett nätverk av kliniska lungforskare i Sverige med samma mål.

Program

Uppstart med två webbinarier:
– Digitalt seminarium 3 Juni 2021, kl 14-16
– Uppföljande digitalt seminarium 1 September 2021, kl 14-16

Internat:
– 2 heldagar med övernattning. 10-11 November 2021 (planerat som fysiskt möte)


Docentskolan innefattar diskussion och arbete kring: Sökandes projektbeskrivning, forskningsnätverk, balans mellan forskning och privatliv, hur ansöker jag, utbyte av erfarenheter mellan deltagarna och med fakulteten, formella krav och praktiska råd för att bli docent och självständig forskningsledare.

Inbjudan avser disputerade sökande från alla lärosäten och kliniker i landet, maximalt 15 deltagare kommer att antas.

Sökande ska vara disputerad, med ökad grad av självständighet och i första hand klinisk forskande läkare, alternativt inom annan medicinsk disciplin, med patientorienterad forskning inom det lungmedicinska området. I andra hand kan medverkan i docentskolan blir aktuell även för icke kliniskt verksamma forskare men med dokumenterat nära samarbete med kliniker. Sökande måste dessutom vara/bli medlem/associerad medlem i SLMF.

 

Följande kriterier är meriterande:

  • Forskningsaktivitet efter disputation
  • Egna forskningsanslag
  • Handledarskap (doktorand, ST-läkare, magisterexamen, studentarbeten etc.)
  • Utbildningsaktivitet (föreläsningar etc.)
  • Vetenskaplig produktion i form av publikationer, ansökningar, abstrakt, föreläsningar, kliniska förbättringsarbeten, mm

Docentskolan genomförs 2021-22 med 16 deltagare.


Hållpunkter för docentskolan

Del 1: Webbinarium 1
3 Juni 2021 – Klockan 14-16.00, i formatet av ett ZOOM möte

Del 2: Webbinarium 2
1 September 2021 – Klockan 14-16.00, i formatet av ett ZOOM möte

Del 3: Internat med övernattning
10-11 November 2021
Dag 1: Program kl 9-17, efterföljande social aktivitet
Dag 2: Program kl 9-17