Kurs

Kurs för specialister: Ovanliga lungsjukdomar

Postgraduatekurs i Ovanliga lungsjukdomar

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening arrangerar vi för andra gången postgraduatekurs i ovanliga lungsjukdomar.

Målgrupp: Specialister i Lungmedicin och läkare under specialistutbildning i Lungmedicin.

Kursinnehåll:

 • Mb.Osler; lung manifestationer, diagnos, behandling
 • Primary ciliary dyskinesia (PCD)
 • Eosinofila lungsjukdomar
 • Cystiska lungsjukdomar (LAM, Langerhans cell histocytos, BHD)
 • Pulmonary Vasculitis, Wegener’s G, Churg-Strauss syndrome
 • IGG4 syndrom och antisyntetassyndrom, lungmanifestationer, diagnos, behandling
 • Hepatopulmonary syndrome
 • Svår alfa 1-antitrypsinbrist
 • Alveolär proteinos
 • Fall

Kursen är interaktiv och innehåller intressanta fall.

Tid: Kursen börjar tisdagen 10 oktober kl. 10.00 och slutar torsdagen 12 oktober 2023 kl. 15.00.

Kursavgift: 6 500 SEK inkluderar lunch x 3, kaffe och fika.

Kursledning; Överläkare, docent Hanan Tanash, Lung-och Allergisektion, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Kursen arrangeras av SLMF.

Plats; Hoodsalen, Ruth Lundskogs gata 3 (Runda huset), plan 5, Malmö

Logi: Boende och resa arrangeras av deltagarna själva.

Antal deltagare: 25-30. Antagning sker med hänsyn till när ansökan kommit in.

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening arrangerar vi för andra gången postgraduatekurs i ovanliga lungsjukdomar.

Målgrupp: Specialister i Lungmedicin och läkare under specialistutbildning i Lungmedicin.

Kursinnehåll:

 • Mb.Osler; lung manifestationer, diagnos, behandling
 • Primary ciliary dyskinesia (PCD)
 • Eosinofila lungsjukdomar
 • Cystiska lungsjukdomar (LAM, Langerhans cell histocytos, BHD)
 • Pulmonary Vasculitis, Wegener’s G, Churg-Strauss syndrome
 • IGG4 syndrom och antisyntetassyndrom, lungmanifestationer, diagnos, behandling
 • Hepatopulmonary syndrome
 • Svår alfa 1-antitrypsinbrist
 • Alveolär proteinos
 • Fall

Kursen är interaktiv och innehåller intressanta fall.

Tid: Kursen börjar tisdagen 10 oktober kl. 10.00 och slutar torsdagen 12 oktober 2023 kl. 15.00.

Kursavgift: 6 500 SEK inkluderar lunch x 3, kaffe och fika.

Kursledning; Överläkare, docent Hanan Tanash, Lung-och Allergisektion, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Kursen arrangeras av SLMF.

Plats; Hoodsalen, Ruth Lundskogs gata 3 (Runda huset), plan 5, Malmö

Logi: Boende och resa arrangeras av deltagarna själva.

Antal deltagare: 25-30. Antagning sker med hänsyn till när ansökan kommit in.

Läs mer här

Uppdaterad: 26 juni 2023

Annonser

Annonser