Symposium

Nordic Oncology Symposium 2023

Siemens Healthineers anordnar ett nordiskt event, Nordic Oncology Symposium, med fokus på lungcancer, tidig upptäckt och behandling. Symposiet är ett samarrangemang mellan Siemens Healthineers bilddiagnostik och Varian,

Målgruppen för symposiet är sjukvårdspersonal som arbetar inom onkologi inom bilddiagnostik samt behandling med inriktning lungcancer. Vi vänder oss till alla nordiska länder men välkomnar även deltagare utanför Norden.
Deltagarna kommer under de två dagarna få lyssna till det senaste inom forskningen men även ges tillfälle att nätverka, utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.

Vårt syfte med symposiet är att tillhandahålla användbar kunskap och insikt för alla som arbetar med att bekämpa cancer.

Programmet kommer ta sin utgångspunkt från de nya europeiska rekommendationerna för lungcancerscreening.

Närmare information om symposiet hittas på vår websida, se även aktuell AGENDA här.

Läs mer på:

Hemsidan

Målgruppen för symposiet är sjukvårdspersonal som arbetar inom onkologi inom bilddiagnostik samt behandling med inriktning lungcancer. Vi vänder oss till alla nordiska länder men välkomnar även deltagare utanför Norden.
Deltagarna kommer under de två dagarna få lyssna till det senaste inom forskningen men även ges tillfälle att nätverka, utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.

Vårt syfte med symposiet är att tillhandahålla användbar kunskap och insikt för alla som arbetar med att bekämpa cancer.

Programmet kommer ta sin utgångspunkt från de nya europeiska rekommendationerna för lungcancerscreening.

Närmare information om symposiet hittas på vår websida, se även aktuell AGENDA här.

Läs mer på:

Hemsidan

Uppdaterad: 30 juni 2023

Annonser

Annonser